Boekreview: Customers the day after tomorrow

Door Ment Kuiper

Kunstmatige intelligentie, bots en verdergaande automatisering, het zijn begrippen die onlosmakelijk verbonden zijn met de digitale en technologische ontwikkelingen. Echter, het onderwerp is voor veel marketeers weer dusdanig complex dat we er wel over willen praten, maar er moeite mee hebben om de vertaalslag naar onze strategie te maken. Het is, zoals Steven Van Belleghem beschrijft in ‘Customers the day after tomorrow’, de derde fase in de digitale revolutie. We gaan van digitalisering via mobilisering naar de fase van artificial intelligence. AI is niets anders dan optimaal en effectief gebruik maken van slimme software. ►Lees meer